Home » Anna Wyrwa

Anna Wyrwa

Zrzut ekranu 2016-02-20 o 09.41.19mgr Anna Wyrwa

e-mail: annawyrwa@gmail.com

Wykształcenie:

  • 2014 – Studia doktoranckie w zakresie literatury i językoznawstwa, UMCS w Lublinie; temat przygotowywanej pracy doktorskiej: Translation as an operation on linguisitc worldviews
  • 1993 -1998 filologia angielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; praca magisterska w zakresie językoznawstwa: The –ing formations in English and their equivalents in Polish

Zainteresowania badawcze:

przekład w teorii i praktyce, językoznawstwo kognitywne, językowy obraz świata w tłumaczeniu

Publikacje naukowe:

Wyrwa Anna, 2016, Worldview, metaphor, and politics. The translator’s perspective, [w:] Łódź Studies in Language, Peter Lang

Wyrwa Anna, 2007, Translating “Fawlty Towers”: Strategy and Effect, [w:] Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie vol.27, (red.) W. Witalisz and D. Rygiel, Krosno, str. 267-279.

Wyrwa Anna, 2006, Polish Translation of Culture-specific Items in “Fawlty Towers”, [w:] Messages, Sages, and Ages, (red.) E. Graur and A. Diaconescu, Editura Universităţii Suceava, str. 637-652.

Wyrwa Anna, 2005, Syntactic and Semantic Properties of the -ing Formations in English, [w:] Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie vol.19, (red.) A. Witalisz, Krosno, str. 151-161.

Konferencje:

2016, 3rd International Conference Various Dimensions of Contrastive Studies “Between Literal Language and Figurative Meaning”, Katowice, 24-25 października 2016

2016, Junior Workshop of the CLI Graduate School “Constructions of meaning, meanings of constructions”, Paryż, 13-14 października 2016

2016, Język trzeciego tysiąclecia IX „Style komunikacyjne”, Kraków, 16-18 marca 2016

2015, Across Borders VI: The West Looks East, Krosno, 27-28 kwietnia 2015

2014, Symposium “Translating Texts, Cultures and Values”, Queens’ University Belfast, 6-7 listopada 2014

2014, Językoznawstwo kognitywne w roku 2014, Częstochowa, 15-16 października 2014

2013, Methodological Challenges for the Contemporary Translator Educators, Kraków 10-11 października 2013

2013, 7th EST Congress Translation Studies: Centres and Peripheries, Germersheim, 29.08-1 września 2013

2010, Across Borders IV, Krosno, 16-17 kwietnia 2010

2008, Język Trzeciego Tysiąclecia V, Kraków, 13-15 marca 2008

2007, 10th International Cognitive Linguistics Conference Cognitive Linguistics in Action: From Theory to Application and Back, Kraków, 15-20 lipca 2007

2007, Medius currens II – Tłumacz jako pośrednik miedzy językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu, Toruń, 20-21 kwietnia 2007

2006, Messages, Sages, and Ages, International Conference on British and American Studies, Suczawa, Rumunia, 19-21 października 2006

2006, Across Borders II – Culture, Language and Literature in European and World Border Regions, Krosno, 21-23 kwietnia 2006

2006, Język Trzeciego Tysiąclecia IV, Kraków, 9-12 marca 2006

2004, Język Trzeciego Tysiąclecia III, Kraków, 4-7 marca 2004

Wybrane tłumaczenia:

A. Górska, M. Karolczuk-Kędzierska, R. Marcinek, Complete Guide. Poland, Kraków: Wyd. Kluszczyński 2008.

Andrew Gillies, Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych, Kraków: Tertium 2007.

Andrzej Nowak, John Paul II 1920-2005 Illustrated Biography, Kraków: Wyd. Kluszczyński 2005.

S. Kołodziejski, R. Marcinek, J. Polit, History of Poland, Kraków: Wyd. Kluszczyński 2005.

Jaymie Stuart Wolfe, Czekając na cud, Kraków: Dom Wydawniczy Rafael 2004.

Inne:

2013-2014 – Międzynarodowy projekt tłumaczeniowy English for V4 Countries Heritage Promotion Project (Angielski dla Promowania Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej): PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Użhorodzki Uniwersytet Państwowy w Użhorodzie, Kolegium Nauczycielskie w Sarospatak, PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

2013 – wykłady gościnne w Universidad de Valladolid, Campus de Soria (Facultad de Traducción e Interpretación)

2012 – wykłady gościnne w Universidade do Minho (Departamento de Estudos Ingleses e Norte Americanos)

2011 – udział w szkoleniu w zakresie opracowywania nowoczesnej metodologii kształcenia z wykorzystaniem laboratoriów językowych (laboratorium z kabiną dla tłumaczy symultanicznych, laboratorium językowe Sanako)

2010 – kurs specjalistyczny w zakresie „Stosowania nowoczesnych metod kształcenia w systemie e-Learningu”

2009 – udział w X Repetytorium dla tłumaczy przysięgłych zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Krakowie – prowadzenie warsztatów poświęconych notowaniu w tłumaczeniu konsekutywnym