Home » Tłumaczenia audiowizualne

Tłumaczenia audiowizualne

Zainteresowania badawcze zespołu obejmują zagadnienia związane z przekładem audiowizualnym (dubbing, napisy filmowe, wersja lektorska) oraz dostępnością kultury i mediów dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Skład zespołu i zainteresowania badawcze jego członków:

mgr Jadwiga Suwaj (język angielski)
1. Tworzenie napisów filmowych.
2. Tworzenie wersji lektorskiej.
3. Dubbing.
4. Przekład piosenek oraz tytułów filmowych.
5. Przekład pisemny i ustny.

mgr Monika Zabrocka-Śliwka (język francuski)
1. Przekład audiowizualny.
2. Audiodeskrypcja i napisy dla niesłyszących.
3. Przekład literacki i poetycki.
4. Przekład elementów nacechowanych kulturowo.
5. Językowy obraz świata w przekładzie.