Home » Zespół Technologii Tłumaczeniowych

Zespół Technologii Tłumaczeniowych

Zainteresowania badawcze zespołu obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przekładzie, w tym narzędzi służących do tłumaczeń wspomaganych komputerowo.

Skład zespołu i zainteresowania badawcze członków:

dr Małgorzata Brożyna-Reczko

dr Małgorzata Kodura

dr Ewelina Kwiatek

1. Tłumaczenia pisemne i ustne.
2. Terminologia.
3. Językoznawstwo korpusowe.
4. Języki specjalistyczne.
5. Narzędzia CAT.
6. Tłumaczenia maszynowe.