Home » Zespół technologii tłumaczeniowych (CAT)

Zespół technologii tłumaczeniowych (CAT)

Zainteresowania badawcze zespołu obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przekładzie, w tym narzędzi służących do tłumaczeń wspomaganych komputerowo.  Indywidualne zainteresowania członków zespołu, a także inne obszary ich zainteresowań naukowych przedstawiono poniżej.

Skład zespołu i zainteresowania badawcze członków:

dr Ewelina Kwiatek (język angielski)

1. Tłumaczenia pisemne i ustne.
2. Terminologia.
3. Językoznawstwo korpusowe.
4. Języki specjalistyczne.
5. Narzędzia CAT.
6. Tłumaczenia maszynowe.

dr Mariusz Marczak (język angielski)

1. Narzędzia CAT.
2. Ewaluacja narzędzi CAT.
3. Komputerowo wspomagane nauczanie języka angielskiego.
4. Ewaluacja materiałów CALL.
5. Interkulturowe nauczanie języka obcego.